Articles

Promicin-hämmare

Promicin-hämmare användes av regeringen efter upptäckten av promicin år 4400.

Om [redigera | redigera källa]

Promicin-hämmaren utvecklades för att undertrycka promicin inom 4400. Den hölls gömd från 4400 och medlemmar av NTAC och gavs i hemlighet till 4400 i doser när de gick för kontroller vilket innebar att de gjorde inte utveckla förmågor. Men några av de 4400 som Maia visade fortfarande förmågor.

Promicin-hämmaren ”piggybacks på glukos”, efter att ha kommit in i hjärnan genom lättare diffusion. Det är ett bindande protein – det vill säga det binder sig till promicin i kroppen och neutraliserar det. Men om det inte finns något promicin för det att binda till, förblir det i kroppen. Så småningom byggs det upp till toxiska nivåer i lymfkörtlarna och skadar immunsystemet. Resultatet är en kemiskt inducerad immunbrist.

För att motverka promicinhämmaren utvecklade Dr. Kevin Burkhoff ett serum innehållande Isabelle ren promicin. Detta serum neutraliserade laddningen så att hämmaren inte kunde korsa membran och kunde spolas ut ur kropp.

Efter att Diana Skouris gav serumet till Shawn Farrell kunde han läka immunbristen inom 4400 och det verkar, genom detta ”spolade” hämmaren från deras kroppar.

Eftersom hämmaren har slutat ges till 4400 har de alla utvecklat förmågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *