Articles

Strömbrytare


En glödande ”1-över-0” strömknapp på en Power Macintosh G4.

Strömbrytaren (eller strömbrytaren) fanns på alla tangentbord som såldes med Mac från 1980-talet. Nyckeln hade ikonen ◃ (⌽ eller en öppen O med bokstaven I som kommer ut på nyare Mac-datorer).

Användning

Strömbrytaren var till ingen nytta på tangentbord anslutna till Macintosh Classic (men inte Macintosh Color Classic), Macintosh LC och andra tidigare Macintosh-datorer.

Men från slutet av 1990-talet Mac-datorer blev det gradvis mer och mer användbart. Innan den togs bort i de senaste Apple-tangentborden (omkring 2002) kunde den helt slå på och av Mac-datorer som är anslutna till den.

Ytterligare användning

  • Tryck på kommandot och strömbrytaren (endast Classic Mac OS). Du har precis åberopat avbrytaren. Skriv G i den resulterande dialogrutan (felsökare) – om du kan, det vill säga för att systemet ibland inte kommer att vakna efter ett avbrott via den här omkopplaren (t.ex. ).
  • Tryck på kommandoskift och strömbrytaren (alla Mac OS-versioner). Mac-datorn startar om – du har precis åberopat återställningsomkopplaren. Det här tipset är bra för Mac OS X också.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *